IMG_5398

Renee Haartsen,  POH-somatiek

De praktijkondersteuner somatiek of praktijkverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met Diabetes (suikerziekte) en Astma/COPD (chronische bronchitis). Zij controleert deze groep patienten onder supervisie van de huisartsen. Daarnaast begeleidt ze mensen bij het stoppen met roken en screent ze mensen om het risico op hart- en vaatziekten in te kunnen schatten. Ook kwetsbare ouderen en cognitieve stoornissen brengt Renee in kaart om de zorg hiervoor te optimaliseren.

 

Marjolein

Marjolein Vermaning, POH- GGZ

De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.