Spreekuur – Huisartsenpraktijk Dwingeloo – Dwingeloo
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Dwingeloo
Entingheweg 18a 7991 CC
Dwingeloo

Spreekuur


Van maandag tot en met vrijdag wordt er in de praktijk spreekuur gehouden.

7.30 – 12.00 uur: spreekuur op afspraak.
U kunt hiervoor een afspraak maken via de doktersassistente.

Tegenwoordig kunt ook een online afspraak inplannen via ons patiëntenportaal. Indien u geen afspraak kunt maken, betekent het niet altijd dat wij geen plek meer hebben. Soms zijn de online afspraken voor die dag al bezet. Maar is er nog wel plek op het spreekuur. U kunt dan telefonisch contact op moeten nemen met ons.
Bij het inplannen van een online afspraak betekent het wel dat u op de praktijk komt, het is geen beeldbellen.
Mocht u meerdere klachten hebben om een afspraak te maken of zijn het psychische klachten dan vragen wij u ook om te bellen, dit omdat u geen 20 minuten afspraken kunt inplannen online.

Om het spreekuur zo goed mogelijk in te kunnen plannen, zal de assistente u soms vragen naar de reden van uw komst.

Dagelijks tussen 09.30 – 10.00 uur houden wij werkoverleg. (de praktijk blijft voor dringende zaken bereikbaar).


Spreekuur doktersassistente

Voor een aantal verrichtingen kunt u ook bij de doktersassistente terecht. Zie hiervoor verrichtingen.


Spreekuur praktijkverpleegkundige

POH Somatiek:
De praktijkverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met Diabetes (suikerziekte) en Astma/COPD (chronische bronchitis). Zij controleert deze groep patiënten onder supervisie van de huisartsen. Daarnaast begeleidt ze mensen bij het stoppen met roken en doet ze controles in het kader van hoge bloeddruk en cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

 

POH GGZ:
De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.